Onderwijs

R.K.B.S. de Griffel
De Griffel is een katholieke basisschool in de wijk Sluitersveld in Almelo. Wij willen dat elk kind elke dag met plezier naar school gaat waar het zich veilig en geborgen voelt.Basisschool de Griffel heeft taal en rekenen hoog in het vaandel maar besteedt ook ruim aandacht aan de overige ontwikkelingsgebieden. U bent van harte welkom om onze school te bezoeken. Hedeveld 1
7603 TK Almelo
0546 – 861190
De Griffel

Buitenschoolse Opvang
De Twijn / Griffel (BSO) – Drieplusgroep Sluitersveld
(PSZ)Hedeveld 1
Mevr. B.M. Hesp0546-433865
info@het-kinderatelier.nl

De Twijn
De Twijn is een ondernemende school die kinderen wil begeleiden in hun ontwikkeling tot cognitief sterke en sociale mensen. Dat betekent dat we rekenen, taal, lezen en schrijven heel belangrijk vinden, maar ook met plezier naar school gaan is heel belangrijk. Verantwoordelijk zijn voor je eigen leren en je eigen gedrag. De leerlingen leren samenwerken. Ze worden uitgedaagd om ondernemend gedrag te ontwikkelen.
Locatie: Hedeveld 3, 7603 TK Almelo
Tel.: (0546) 49 15 49
Fax: (0546) 49 15 48

Website: www.obsdetwijn.nl


Gereformeerde basisschool De Fakkel
De Fakkel is gesticht in 1987. De leerlingen komen uit Almelo, Wierden en Vriezenveen. Ouders willen
bijbelgetrouw onderwijs voor hun kinderen. De school gaat uit van de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs ‘de Oosthoek’. Naast leerlingen uit de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt), de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederland Gereformeerde Kerk worden na een motivatiegesprek ook leerlingen van andere kerkelijke gezindten toegelaten.
Locatie: Karel Doormanstraat 2,
7603 VZ Almelo
Tel.: (0546) 86 70 67

t SpektakelKleinschalig, maar met veel ruimte omdat de BSO is gesitueerd in een sportaccommodatie. Vast team en daardoor veiligheid en structuur. Sluiskade 1267603 XZ
0546-491251
www.kovdecirkel.nl

Peuterspeelzaal Drieplusgroep Sluitersveld (PSZ) I. Gerrits0546-544167
i.gerrits@scoopwelzijn.nl